O-Q

Pilot

Bij de laatste stap van Six Sigma (implementeren en borgen) gaan we de optimale instellingen toepassen. Daarvoor moet alleen wel gekeken worden welk scenario het beste past bij deze werkomgeving. Een tool die gebruikt wordt om dit besluit te kunnen nemen is de Pugh-Matrix. Het helpt om nauwkeurig beslissingen te nemen op basis van vooraf gestelde …

Pilot Lees verder »

Plan do Check Act (PDCA)

Plan, Do, Check, Act is een continue cirkel waarbij probleemstellingen worden bijgestuurd. Het doel hierbij is om het bereikte niveau in het proces vast te houden en vervolgens te verbeteren. PDCA wordt gezien als de basis voor continue verbeteren. Zonder deze cirkel bestaat er een groter risico dat het proces weer terugzakt naar het oude …

Plan do Check Act (PDCA) Lees verder »

Plan Do Study Act (PDSA)

Plan, Do, Study, Act is een continue cirkel waarbij probleemstellingen worden bijgestuurd. Het doel hierbij is om het bereikte niveau in het proces vast te houden en vervolgens te verbeteren. PDCA wordt gezien als de basis voor continue verbeteren. Zonder deze cirkel bestaat er een groter risico dat het proces weer terugzakt naar het oude …

Plan Do Study Act (PDSA) Lees verder »

Poisson

Onder klantspecificaties verstaan we een bepaalde verwachting die de klant heeft van het product. Zoals hierboven al te lezen is, valt alles wat de klant accepteert binnen de Specification Limits. Alles binnen de Specification Limits, wat ook evenredig verdeeld is rond het gemiddelde, noemen we normaal verdeelde data. Als we willen weten of we aan …

Poisson Lees verder »

Poka-Yoke

Poka-yoke is een Japanse term wat “fouten voorkomen” betekent. Een hulpmiddel die hiervoor wordt ingezet is Andon.

Process Capability

Process Capability gaat over het vermogen van het proces om aan de klantspecificaties te voldoen en waar het proces potentieel aan kan voldoen.

Process Maturity Model

Het Process Maturity Model is een tool om de volwassenheid van je organisatie te toetsen. Het bestaat uit 6 niveaus, waarvan niveau 5 het hoogst is en niveau 0 het minpunt. Omdat we zo min mogelijk fouten willen maken in ons proces is het streven om uiteindelijk een zo volwassen mogelijk proces te hebben. Dit …

Process Maturity Model Lees verder »

Process Owner

De Process Owner (proceseigenaar) is, zoals je zou verwachten, verantwoordelijk voor een proces en neemt ook de resultaten uit de Lean Six Sigma verbeteringen in ontvangst. De taak van de Process Owner is om het verbeterde niveau vast te houden.

Processen

Bij Lean en Six Sigma is het belangrijk om een inzichtelijk proces te hebben. Als je niet gewend bent om te werken met visueel management, dan is nu een mooi moment om daaraan te gaan wennen. Processen in kaart brengen is een belangrijke eerste stap om het proces uiteindelijk te kunnen verbeteren. Om processen inzichtelijk …

Processen Lees verder »

Pugh-Matrix

Bij de laatste stap van Six Sigma (implementeren en borgen) gaan we de optimale instellingen toepassen. Daarvoor moet alleen wel gekeken worden welk scenario het beste past bij deze werkomgeving. Een tool die gebruikt wordt om dit besluit te kunnen nemen is de Pugh-Matrix. Het helpt om nauwkeurig beslissingen te nemen op basis van vooraf gestelde …

Pugh-Matrix Lees verder »