Pilot

Bij de laatste stap van Six Sigma (implementeren en borgen) gaan we de optimale instellingen toepassen. Daarvoor moet alleen wel gekeken worden welk scenario het beste past bij deze werkomgeving. Een tool die gebruikt wordt om dit besluit te kunnen nemen is de Pugh-Matrix. Het helpt om nauwkeurig beslissingen te nemen op basis van vooraf gestelde normen. Na een oplossing te hebben gekozen wordt het bij de Pilot uitgeprobeerd. Dit gebeurd in een afgeschermde omgeving. Bij de Pilot maken we gebruik van een gestructureerde testaanpak door middel van Tmap, wat staat voor Test Management Approach.

Fouten worden tijdens de Pilot geïdentificeerd met de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Hiermee wordt onder andere ook ingeschat hoe groot de kans op falen is. Tot slot ga je met PGSOM aan de slag om ervoor te zorgen dat de nieuwe werkwijze ook blijft en niet na een tijdje weer verdwijnt. De implementatie van deze werkwijze wordt herhaaldelijk gecontroleerd met een Statistische Proces Controle om te zien of het proces daadwerkelijk is verbeterd.

2 reacties op “Pilot”

  1. Pingback: Tmap - Green Belt Institute

  2. Pingback: Pugh-Matrix - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.