7M

De 7M zijn input variabelen bij verschillende modellen zoals het SIPOC Model of het Ishikawa Diagram. Door deze 7 variabelen wordt de input van het proces inzichtelijk gemaakt en zo uiteindelijk het hele proces in kaart gebracht.

De 7M staan voor:

  • Mensen
  • Materiaal
  • Machine
  • Methode
  • Metingen
  • Manager
  • Moeder Natuur