Joseph Juran

Created with Sketch.

Juran behoort samen met Crosby en Deming tot de kwaliteitsgoeroes. Juran is bekend om de kwaliteitstrilogie, namelijk Quality Control, Quality Planning en Quality Improvement. Juran legde daarbij de aandacht op kwaliteitskosten (Cost-of-Poor-Quality). Kwaliteitskosten kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: Preventiekosten, Beoordelingskosten en Faalkosten.

joseph juran

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *