Hawthorne Effect

Created with Sketch.

Het Hawthorne Effect gaat erom dat wanneer je een interventie doet op de werkvloer, dat je sowieso een effect ziet bij de werknemers, onafhankelijk van de interventie zelf. Als je dus een verbetering implementeert, dan is het effect mogelijk toe te wijzen aan het feit dat je aanwezig bent en aandacht geeft, en niet per se aan de interventie op zich.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *