Stable Operations

Stable Operations is een van de Key Concepts die bij General Electric (GE) werd toegepast door Jack Welch. De door hem beschreven betekenis luidt: “Ensuring consistent, predictable processes to improve what the customer sees and feels.”