Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) is een tool die helpt bij het vertalen van de Voice of the Customer (stem van de klant) naar de stem van de ontwerper of engineer, zodat alle eigenschappen aanwezig zijn om te gaan bouwen. De klanteisen worden vertaald naar de technische eisen. Vervolgens wordt er gekeken naar wat er gedaan moet worden om de levering in één keer goed te laten verlopen. Het model wordt verfijnd totdat het proces inzichtelijk is voor beide partijen.