Normaal Verdeelde Data

Alle hierboven genoemde Charts worden gebruikt als we praten over normaal verdeelde data. Dit betekent dat je statistisch makkelijk een uitspraak kan doen over het proces. Er moeten zowel boven als onder het gemiddelde evenveel waarnemingen zijn. Een grafische term hiervoor is Gauss Kromme. Het is moeilijker om een uitspraak te doen over het proces als de data niet-normaal verdeeld is. Een voorbeeld hiervan kan een Weibull Verdeling zijn. Dit is een verdeling waarbij te zien is dat je, naar mate de tijd verstrijkt, meer apparaten hebt die aan het einde van hun levensduur zijn.