Measurement System Analysis (MSA)

Een Measurement System Analysis (MSA) wordt toegepast wanneer we willen weten in hoeverre er wordt voldaan aan een vooraf vastgestelde norm. Net als met de Gauge R&R zetten we een proef op waarbij we de uitkomst vergelijken met onze vastgestelde norm.

Measurement System Analysis