L-N

Mura

Mura is een specifieke vorm van verspilling wat niet zozeer zelf een vorm is van Waste, maar wel tot veel Waste kan leiden indien het te lang door blijft gaan. Als we praten over het begrip ‘Mura’ dan hebben we het eigenlijk over een onevenredige verdeling. Denk maar aan twee mensen die allebei tegelijk aan …

Mura Lees verder »

Muri

Bij Muri gaat het vooral om overbelasting. Het zal je dan ook niet verwonderen dat Mura (onevenredige verdeling) vaak ook kan leiden tot Muri. Wanneer je teveel druk op een schakel legt en dit op zijn beurt ten koste gaat van de performance van de schakel dan is er sprake van overbelasting. Dit kan gaan om …

Muri Lees verder »

Natuurlijke Variantie

Dr. Walter Shewhart toonde aan dat elk proces een natuurlijke variantie heeft. Aangezien je nooit hetzelfde ding op exact dezelfde manier kan doen is dit best logisch. Als je een boek leest dan zul je misschien gemiddeld 2 minuten over een pagina doen, terwijl de ene pagina maar 1,5 minuten duurt en de volgende pagina 2,5 minuten. Er …

Natuurlijke Variantie Lees verder »

Nemawashi

Wat belangrijk is aan het Toyota Productie Systeem is dat je de fouten wegneemt zodra je ze constateert. Dit betekent dat je je werkproces stil legt en de fout eruit haalt voordat je verder gaat. Deze interventie noemen we Gemba Kaizen. In dit geval betekent Gemba ‘de werkvloer‘. Het is kort gezegd een interventie op de werkvloer …

Nemawashi Lees verder »

Niet-Natuurlijke Variantie

Dr. Walter Shewhart toonde aan dat elk proces een natuurlijke variantie heeft. Aangezien je nooit hetzelfde ding op exact dezelfde manier kan doen is dit best logisch. Als je een boek leest dan zul je misschien gemiddeld 2 minuten over een pagina doen, terwijl de ene pagina maar 1,5 minuten duurt en de volgende pagina 2,5 minuten. Er …

Niet-Natuurlijke Variantie Lees verder »

Niet-Normaal Verdeelde Data

I-MR Chart Xbar-R Chart Xbar-S Chart Alle hierboven genoemde Charts worden gebruikt als we praten over normaal verdeelde data. Dit betekent dat je statistisch makkelijk een uitspraak kan doen over het proces. Er moeten zowel boven als onder het gemiddelde evenveel waarnemingen zijn. Een grafische term hiervoor is Gauss Kromme. Het is moeilijker om een uitspraak …

Niet-Normaal Verdeelde Data Lees verder »

Noriaki Kano

Noriaki Kano kennen we vooral van het KANO diagram, waarmee je inzicht geeft in de factoren die bijdragen aan de klanttevredenheid. Kano wordt vooral geprezen om zijn inzichten dat verschillende factoren van een product of een dienst in verschillende mate kunnen bijdragen aan de klanttevredenheid.

Normaal Verdeelde Data

I-MR Chart Xbar-R Chart Xbar-S Chart Alle hierboven genoemde Charts worden gebruikt als we praten over normaal verdeelde data. Dit betekent dat je statistisch makkelijk een uitspraak kan doen over het proces. Er moeten zowel boven als onder het gemiddelde evenveel waarnemingen zijn. Een grafische term hiervoor is Gauss Kromme. Het is moeilijker om een uitspraak …

Normaal Verdeelde Data Lees verder »

NP-Chart

Als een bepaald onderdeel van de output niet voldoet dan spreken we over een Defect. Deze onderdelen kunnen ook niet geleverd worden aan de klant. Als de gehele output echter niet voldoet en de klant niets afneemt dan praten we over een Defective. Om Defects in kaart te brengen gebruiken we de U-Chart (variabele subgroepen) en C-Chart (constante subgroepen). Om Defectives …

NP-Chart Lees verder »