I-K

Just In Time (JIT)

Just-in-Time wilt letterlijk zeggen dat je een product of dienst precies op tijd levert. Je bent niet te vroeg en je bent niet te laat. Dit kan alleen mits alle schakels binnen een proces goed op elkaar zijn afgestemd. Met Lean streven we naar Just-in-Time om Waste in de vorm van wachttijd en onnodige voorraden te …

Just In Time (JIT) Lees verder »

Kaizen

Kaizen is een Japanse term wat staat voor Continu verbeteren. Het gaat er vooral om dat de echte verandering op de werkvloer plaats vind, dat de veranderingen geleidelijk en stapsgewijs gebeuren, dus niet met enorme sprongen. De werkvloer wordt in Japan ook wel de Gemba genoemd. Van een managende functie wordt bij Kaizen dan ook verwacht dat …

Kaizen Lees verder »

Kanban

De Kanban fungeert als een constante visuele representatie van de staat van het proces. Je zult veel voorbeelden tegenkomen zoals die hiernaast. To do, Doing en Done zijn hele logische termen om de taken in onder te verdelen, al zie je soms Waiting ook terugkomen indien taken afhankelijk zijn van elkaar. Een Kanban wordt vooral gebruikt bij de Dagstart. De Dagstart duurt …

Kanban Lees verder »

KANO-Model

Het KANO-model is een model wat door Noriaki Kano is ontworpen om de klantvraag duidelijk in kaart te brengen. Dit model geeft inzicht in de volgende punten:– wat de klant verwacht;– waar de klant door wordt verrast;– wat de klant afstoot;– en tot slot: wat de klant niet uitmaakt.

Kaoru Ishikawa

Kaoru Ishikawa is uiteraard bekend om het Cause-and-Effect diagram welke ook onder zijn naam bekend is als het Ishikawa diagram. In zijn boek “What is Total Quality Control (1988)” schreef hij over Quality Circles. Een Quality Circle is een groep medewerkers die hetzelfde werk doen en onderling afstemmen om problemen te identificeren en op te lossen. Verder was hij voorzitter van …

Kaoru Ishikawa Lees verder »

Kata

Kata is een term die uit de Judo vechtsport is overgenomen. Het staat voor een reeks bewegingen en wordt vooral in het management gebruikt als visie waar vanuit je bezig bent met het verbeteren van de workflow, maar vooral ook met het coachen van mensen. Het wordt dan ook wel Kata-coaching genoemd.

Kiichiro Toyoda

Kiichiro Toyoda wordt beschouwd als de geestelijk vader van Just-in-Time, later geperfectioneerd door Taiichi Ohno. Zelf zei hij erover in 1938 in een interview met een journalist: “I believe that the most important thing is to ensure that there is neither shortage nor excess, that is, to ensure that there is no excess labor and time …

Kiichiro Toyoda Lees verder »

Klantspecificaties

Onder klantspecificaties verstaan we een bepaalde verwachting die de klant heeft van het product. Zoals hierboven al te lezen is, valt alles wat de klant accepteert binnen de Specification Limits. Alles binnen de Specification Limits, wat ook evenredig verdeeld is rond het gemiddelde, noemen we normaal verdeelde data. Als we willen weten of we aan …

Klantspecificaties Lees verder »

Kruskal-Wallis

Verdelingsvrije testen zijn Hypothese Testen die handig zijn om verbanden te vinden tussen verschillende factoren, die op het eerste gezicht misschien niets te maken hebben met elkaar. Een manier om dit te doen is door middel van Kruskal-Wallis. Deze test laat de kanswaarde zien dat er een oorzaak-gevolg-verband is tussen de twee factoren. Ook kunnen we …

Kruskal-Wallis Lees verder »

Kwaliteitscontrole

Juran behoort samen met Crosby en Deming tot de kwaliteitsgoeroes. Juran is bekend om de kwaliteitstrilogie, namelijk Quality Control (kwaliteitscontrole), Quality Planning (kwaliteitsplanning) en Quality Improvement (kwaliteitsverbetering). Juran legde daarbij de aandacht op kwaliteitskosten (Cost-of-Poor-Quality). Kwaliteitskosten kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: Preventiekosten, Beoordelingskosten en Faalkosten.