U-W

Voice of the Customer

Om een goede dienst of product neer te zetten moeten we weten wat waarde heeft voor de klant. Wat voor de klant noodzakelijk is kun je bepalen door middel van de Critical to Quality. Ook gebruiken we een term die we de Voice of the Customer noemen. Hiermee bedoelen we de stem van de klant. Je wilt …

Voice of the Customer Lees verder »

Waarde

Als we praten over waarde dan gaat het uiteraard om iets dat belangrijk is voor een persoon of groepering. Dit is een breed begrip. Wat voor de ene persoon waardevol is, hoeft dat niet per se te zijn voor een ander. Als we het echter specifiek hebben over klantwaarde, dan gaan we uit van een …

Waarde Lees verder »

Waardeketen

Om waarde toe te kunnen voegen voor je klanten is het handig als je een strategie hebt. Bij de strategie gaat het om de vraag hoe je als organisatie in de toekomst nog steeds toegevoegde waarde voor de klant blijft creëren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de situatie vanuit 3 niveaus bekijken. …

Waardeketen Lees verder »

Waardestroom

‘Waardestroom’ is de tweede stap van de 5 Stappen naar Lean. Bij een waardestroom breng je het huidige proces in kaart en ga je waarde toevoegen aan dit proces. Dit doe je samen met mensen die deelnemen aan het proces in een bijeenkomst wat we een VSM-sessie noemen. VSM staat voor Value Stream Map. 

Waiting

Waiting is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste. Waiting spreekt wel voor zich. Wanneer je aan het wachten bent op je materiaal, tot je verder kunt met je werk dan heb je in feite al die tijd niets kunnen doen wat waarde toevoegt voor …

Waiting Lees verder »

Walter Shewhart

Walter Shewhart werkte aan een opdracht om het aantal gemaakte fouten in fabrieken terug te dringen. Dit zou er op zijn beurt voor zorgen dat er minder producten terug werden gebracht naar de fabriek. Shewhart kwam erachter dat ieder proces natuurlijke variantie bevat. Vergelijk het maar met het lezen van een tijdschrift. De gemiddelde tijd die je …

Walter Shewhart Lees verder »

Waste

Naast het noodzakelijke kwaad in Muda Type I hebben we tevens Muda Type II, wat kort gezegd Waste in de meest zuivere vorm betekend. Wat bedoelen we met Waste? Waste omvat eigenlijk alle processtappen die geen waarde toevoegen voor het bedrijf of voor de klant. Deze vorm van verspilling sluipt vaak door de loop der tijd in …

Waste Lees verder »

WECO-Rules

Ieder proces heeft natuurlijke variantie. Het kan echter zijn dat, zoals je in de bovenste interactieve Control Chart hebt gezien, er een afwijking is in het proces. Op het moment dat er bijzondere oorzaak is voor een afwijking in het proces dan loop je risico dat het proces uit de band loopt. Er zijn regels …

WECO-Rules Lees verder »

Weibull Verdeling

I-MR Chart Xbar-R Chart Xbar-S Chart Alle hierboven genoemde Charts worden gebruikt als we praten over normaal verdeelde data. Dit betekent dat je statistisch makkelijk een uitspraak kan doen over het proces. Er moeten zowel boven als onder het gemiddelde evenveel waarnemingen zijn. Een grafische term hiervoor is Gauss Kromme. Het is moeilijker om een uitspraak …

Weibull Verdeling Lees verder »

White Box

Het proces wordt in de Lean en Six Sigma methodiek vaak weergegeven als een Black Box of een White Box. Een Black Box houdt in dat het proces niet inzichtelijk is. Het proces zit als het ware in die box en er is geen enkele manier om te zien hoe dat proces eruit ziet. Het …

White Box Lees verder »